Инна Бондаренко


Каллиграфия Инны Бондареко (Санкт-Петербург) на flickr (inessabon).

3976022341_3c705b848a


Leave a Reply

Your email address will not be published.